Geri

KVKK İLGİLİ OLARAK VERBİS’E KAYDOLMAK İÇİN SON TARİH 31 ARALIK 2021

Resmi Gazete’de yayımlanarak 24/03/2016 tarihinde yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerin amacı dışında işlenmesinin önlenmesi ve korunması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelerin, KVKK’ya uyumlu bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri gerektiği öngörülmüştür.

KVKK’ya uyum süreci kapsamında veri sorumlularının, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlenmesi, veri envanterinin oluşturulması, açık rıza beyanı ile aydınlatma metinlerinin hazırlanması ve veri sahibine imzalatılması, verilerin muhafazasının sağlaması ve Veri Sorumluları Sicili’ne (Verbis) kayıt yaptırılması gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

Verbis’e kayıt yükümlülüğü ise her işletme için geçerli olmayıp belli koşulları taşıyan şirketlerin Verbis’e kayıt yaptırması zorunlu kılınmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan karar uyarınca; “yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının” ile “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının” Verbis’e kaydolmaları için son tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlenmiştir.  

Verbis’e kayıt koşulları altında kalan ve kayıt zorunluluğu bulunmayan tesisler de KVKK ‘ya uyumla yükümlü olup, buna yönelik tedbirleri alması gerekmektedir.

Önemine binaen konuyu bir kez daha hatırlatır, bu doğrultuda; KVKK’ya uyumluluk ve Verbis’e kayıt süreci hakkında destek almak isteyen üyelerimizin, GETOB ile iletişime geçmelerini rica ederiz. 

KVKK İLGİLİ OLARAK VERBİS’E KAYDOLMAK İÇİN SON TARİH 31 ARALIK 2021