Vizyon ve Misyon

Derneğimizin amacı; Türkiye’nin önemli turizm merkezi olan Güney Ege Bölgesi’nde bulunan otel işletmecilerinin bir çatı altında toplanması ve turistik gelişim yaratmak yolu ile bölgenin ve ülkenin turizminin gelişmesine katkıda bulunmaktır.Bu amaca ulaşma adına tesislerin arasında işbirliğini sağlayarak, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur.

Turistik tesisler birliğini sağlamaya odaklı bir oluşuma düşen görevlerin ne derece geniş çaplı ve önemli olduğu malumdur.Amacı bölgede bulunan turistik tesislerin daha uzun dönemlerde ve daha karlı olarak işletilmesine hizmet etmek olan GETOB’un bu görevlerini yerine getirirken bölge ve ülke tanıtımına hizmet etme mecburiyeti bulunmaktadır.

Bu nedenle GETOB sadece turistik tesisler adına değil bölgenin tanıtımına da hizmet etmektedir. Tanıtım görevini yerine getirirken her türlü medya ve tanıtım aracını kullanmak tabii bir sonuç olmalıdır.Derneğin üyesi olan tesislerde idari ve teknik eğitimlerin yapılmasına öncü olmak amacı ile seminer, konferans gibi bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak derneğin amaçları ve görevleri arasındadır.

Ülke ve bölge turizmine katkı yaratmak dendiği zaman, işin pazarlama aşamasında faaliyetler de yapılmaktadır.İşletmelerin iç ve dış piyasalarda pazarlaması konusunda GETOB aktif rol oynamaktadır.

Marmaris ve çevresi için önemli pazar oluşturan veya potansiyel pazar olan bölgelerde tanıtım faaliyetlerinin yapılması GETOB tarafından yapılmaktadır.Bu noktada Kültür ve Turizm Turizm Bakanlığı, Seyahat Acenteleri Birliği ve Otelciler Birlikleri ile birlikte hareket eder ve fiilen aktif görev üstlenir.Yurt dışında bulunan tur operatörleri ile iyi ilişkiler kurmak vasıtası ile bölgenin turizm faaliyetinin devamlı ve artan bir ivme gösterebilmesi için yönlendirici rol oynamaktadır.

GETOB’un yukarıda belirlenen amaçlara ulaşması ve bölgeye turistik anlamda hizmet üretebilmesi için yönetim kurulu içinde hizmet komiteleri oluşturulmuştur.

Bu komitelerin görevleri aşağıda açıklanan şekildedir;

FUARLAR VE TANITIM FAALİYETLERİ ; Marmaris ve çevre bölgelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda etkin tanıtımı için çalışırlar.Tanıtımın yapılacağı bölge ve aktif katılımın yapılacağı noktaların tespiti ile birlikte buralarda ne şekilde bir tanıtım ve aktivitelerde bulunacağı bu çalışma grubu tarafından planlanmaktadır.Fuarlara katılımın yapılması sürecinde fuarlarda sergilenecek ürüne ve ne şekilde sergileneceğine karar vererek uygulamaya girerler.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER; Ülke ve bölge tanıtımını görev edinmiş ve bu yol ile turizm faaliyetlerinin bölgemizde devamlı ve artan olmasına ulaşmayı hedeflemiş GETOB’un her türlü medya kanalını kullanması gerekmektedir. GETOB Yönetim Kurulu tarafından yapılan uygulamaların basın yolu ile bilgilendirme görevinin yerine getirilmesi ve ulusal veya bölgesel bazda bilgilendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir.

ÜYELİK İŞLERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİ; Gücünü üyelerinden alması gereken ve üyelerinin menfaatine çalışmalar yapması gereken GETOB ; üyelerinin sorunlarını daha iyi algılayabilmek ve bu sorunların çözümü için sonuçlar geliştirmek zorundadır. Yönetim kurulunun icraatlarından üyelerin bilgilendirilmesi, üyelerin aktif veya dolaylı olarak yapılan faaliyetlere katılımının sağlanması, üyelerin yapılacak faaliyetlerin sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, üyelerin ulusal veya lokal bazlı sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için görevlendirilmişlerdir.