Hakkımızda

GETOB ( Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ) 13 Ocak 1987 yılında “Marmaris Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Derneği” olarak 44 üye ile kurulmuştur. Türkiye’nin önemli turizm merkezi olan Marmaris ve çevresinde bulunan otel işletmecilerinin bir çatı altında toplanması ve turistik gelişim yaratmak yolu ile bölgenin ve ülke turizminin gelişmesine katkıda bulunmak, üyelerimiz ile iletişimin sağlanması, sorunlarına eğilme, otelcilik yönünde bilinçlendirme, pazarlarını geliştirme, kurumsal niteliği gereği kendi çevresi içinde ve ulusal bazda etkin tanıtım ve pazarlama stratejilerini takip etmek amaçlanmaktadır.

Turizm sektörünün ve bölgemizin önde gelen ve saygın bir konuma sahip olan GETOB, TÜROFED (Türkiye Otelciler Federasyonu) bünyesinde on altı (16) bölge kuruluşundan birisi olarak Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Datça, Ula ve Muğla merkez Menteşe ile bir yandan bu merkezlere bağlı Sarıgerme, Dalyan, Akyaka, Çamlı, İçmeler, Turunç, Hisarönü, Bozburun, Selimiye, diğer yandan Mesudiye, Palamutbükü ve Knidos’tan oluşan birbirinden güzel ve birbirinden özel bölgeyi kapsamaktadır. GETOB, 15 kişilik yönetim kurulu, 3 kişilik Denetleme Kurulu üyesi, bir başkan ve üç başkan yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman, ofis müdürü ve sekreterya ile organizasyonunu tamamlamış disiplinli bir kurumdur.

Amacımız, her zaman turizmle ilgili konular, üyelerimizin sorunları ve çözümler üzerinde bilimsel ve pratik çalışmalar yapmak, bu yönlü çalışmalara katkıda bulunmak, turistik tesislerimizin turizmin gereklerine uygun gelişmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda üyelerimiz arasında ve turizm ile doğrudan ya da dolaylı ilgili bulunan daire, kurum, kuruluş ve kişilerle irtibatı ve koordinasyonu sağlamak, üyelerimizi sektör içinde ve dışında temsil etmektir. Özellikle Marmaris merkezli Güney Ege Bölgesinde bölge tanıtımında aktif başka bir kurum olmaması nedeniyle; bölgenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtım çalışmaları ve organizasyonu GETOB ‘un öncülüğünde gerçekleşmektedir.

Derneğimizin amacı; Türkiye’nin önemli turizm merkezi olan Güney Ege Bölgesi’nde bulunan otel işletmecilerinin bir çatı altında toplanması ve turistik gelişim yaratmak yolu ile bölgenin ve ülkenin turizminin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu amaca ulaşma adına tesislerin arasında işbirliğini sağlayarak, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur. Turistik tesisler birliğini sağlamaya odaklı bir oluşuma düşen görevlerin ne derece geniş çaplı ve önemli olduğu malumdur.

Amacı bölgede bulunan turistik tesislerin daha uzun dönemlerde ve daha karlı olarak işletilmesine hizmet etmek olan GETOB’un bu görevlerini yerine getirirken bölge ve ülke tanıtımına hizmet etme mecburiyeti bulunmaktadır. Bu nedenle GETOB sadece turistik tesisler adına değil bölgenin tanıtımına da hizmet etmektedir. Tanıtım görevini yerine getirirken her türlü medya ve tanıtım aracını kullanmak tabii bir sonuç olmalıdır. Derneğin üyesi olan tesislerde idari ve teknik eğitimlerin yapılmasına öncü olmak amacı ile seminer, konferans gibi bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmak derneğin amaçları ve görevleri arasındadır.

Ülke ve bölge turizmine katkı yaratmak dendiği zaman, işin pazarlama aşamasında faaliyetler de yapılmaktadır. İşletmelerin iç ve dış piyasalarda pazarlaması konusunda GETOB aktif rol oynamaktadır. Marmaris ve çevresi için önemli pazar oluşturan veya potansiyel pazar olan bölgelerde tanıtım faaliyetlerinin yapılması GETOB tarafından yapılmaktadır. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığı, Seyahat Acenteleri Birliği ve Otelciler Birlikleri ile birlikte hareket eder ve fiilen aktif görev üstlenir.

Yurt dışında bulunan tur operatörleri ile iyi ilişkiler kurmak vasıtası ile bölgenin turizm faaliyetinin devamlı ve artan bir ivme gösterebilmesi için yönlendirici rol oynamaktadır. GETOB’un yukarıda belirlenen amaçlara ulaşması ve bölgeye turistik anlamda hizmet üretebilmesi için yönetim kurulu içinde hizmet komiteleri oluşturulmuştur. Bu komitelerin görevleri aşağıda açıklanan şekildedir;

FUARLAR VE TANITIM FAALİYETLERİ;  Marmaris ve çevre bölgelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda etkin tanıtımı için çalışırlar. Tanıtımın yapılacağı bölge ve aktif katılımın yapılacağı noktaların tespiti ile birlikte buralarda ne şekilde bir tanıtım ve aktivitelerde bulunacağı bu çalışma grubu tarafından planlanmaktadır. Fuarlara katılımın yapılması sürecinde fuarlarda sergilenecek ürüne ve ne şekilde sergileneceğine karar vererek uygulamaya girerler.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER;  Ülke ve bölge tanıtımını görev edinmiş ve bu yol ile turizm faaliyetlerinin bölgemizde devamlı ve artan olmasına ulaşmayı hedeflemiş GETOB’un her türlü medya kanalını kullanması gerekmektedir. GETOB Yönetim Kurulu tarafından yapılan uygulamaların basın yolu ile bilgilendirme görevinin yerine getirilmesi ve ulusal veya bölgesel bazda bilgilendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir.

ÜYELİK İŞLERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİ;  Gücünü üyelerinden alması gereken ve üyelerinin menfaatine çalışmalar yapması gereken GETOB; üyelerinin sorunlarını daha iyi algılayabilmek ve bu sorunların çözümü için sonuçlar geliştirmek zorundadır. Yönetim kurulunun icraatlarından üyelerin bilgilendirilmesi, üyelerin aktif veya dolaylı olarak yapılan faaliyetlere katılımının sağlanması, üyelerin yapılacak faaliyetlerin sonuçları hakkında bilgilendirilmesi, üyelerin ulusal veya lokal bazlı sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi için görevlendirilmişlerdir.