Geri

TÜM TURİZM İŞLETMELERİ ARTIK BAKANLIK BELGELİ OLACAK.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik”, 25 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Yönetmelikle basit konaklama tesislerinin belgelendirilmesi ile plaj işletmelerinin asgari nitelikleri ile belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 
Buna göre;
“Belgede tesisin adı, adresi, belge sahibinin adı veya ünvanı, şerh talep edilmesi halinde alt işletmecinin adı veya ünvanı, belge tarihi ile tesisin bulunduğu ilin plaka kodu ile başlayan belge numarası, kapasite bilgileri yer alacaktır.
Basit konaklama turizm işletmesi belgelerinde, "Bu belge 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun geçici 11'inci maddesinin ikinci fıkrasına tabidir, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre hak oluşturmaz." ifadesine yer verilecektir.
Plaj işletmesi turizm işletmesi belgelerinde ise "Bu Belge 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 5'inci maddesinin sekizinci fıkrasına tabidir, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre hak oluşturmaz." ifadesi kullanılacaktır.
Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular, elden veya posta yoluyla il müdürlüğüne yapılacak ve gerekli teknik altyapının oluşturulması halinde elektronik ortamda da başvurular kabul edilebilecektir.
 
Belge için yapılan başvurularda tesisin adı, adresi, iletişim bilgileri, tesisin işletmeye açık ve kapalı olduğu dönemlere ve tesis kapasitesine ilişkin bilgilerin de yer aldığı başvuru dilekçesi, başvuru sahibinin gerçek kişi olması durumunda imza beyannamesi, basit konaklama tesisi başvurularında, tesisin mevcut adresi ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen adresin farklı olması durumunda, güncel adresi belirten ilgili kurum yazısı, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ruhsatın tarihinin 28 Temmuz 2021 tarihinden sonra olması ve ruhsat üzerinde devir ibaresinin bulunmaması durumunda, ruhsatın devir, ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal gibi nedenlerle yeniden düzenlendiğine ilişkin belge, plaj işletmesi turizm işletmesi belgesi başvurularında, plajın işletmecinin kullanımında olduğunu gösteren belge olması istenecektir.
 
Eksik evrakla yapılan başvurular, il müdürlüğünce gerekçesi belirtilerek reddedilecektir.
Başvuru evrakı uygun görülen konaklama tesislerinin belgelendirilmesinde ise bu evrak incelenerek uygun görülen konaklama tesislerinin kapasitelerinin yerinde tespitinin yapılması esası aranacaktır.
Oda ve yatak kapasitesinin hesabında her yatak odası iki yataklı kabul edilecek ve tesis mahallerinin adlandırılmasında 31.05.2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te belirtilen mahaller esas alınacaktır.
 
Kapasite tespiti yapılan konaklama tesislerine ilgili madde uyarınca basit konaklama turizm işletmesi belgesi düzenlenecektir.
28 Temmuz 2021'den sonra alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmelerinin belgelendirilmesinde ise başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmeleri denetim programına alınacaktır.
 
Denetimde, türünün asgari niteliklerini sağladığı tespit edilen plaj işletmelerine ilgili madde kapsamında belge düzenlenecektir.
Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin başvuru sahiplerine tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için 30 gün süre verilecek ve bu süre sonunda yapılacak denetimde eksikliklerini giderdiği tespit edilen plaj işletmelerine belge düzenlenecek, eksikliklerini gidermediği tespit edilenlere ilişkin talep ise reddedilecektir.
 
28 Temmuz 2021'den önce aldıkları iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyet gösteren plaj işletmelerinin belgelendirilmesinde ise başvuru evrakı incelenerek uygun görülen plaj işletmelerine belge düzenlenecek ve 30 gün içerisinde tesis türünün niteliklerinin sağlanıp sağlanmadığına yönelik denetim gerçekleştirilecektir.
 
Türünün niteliklerinde eksiklik olduğu tespit edilen plaj işletmelerinin belgeleri iptal edilecektir.
Belge verilmesi uygun görülen tesislere, valilik onayı ile belge düzenlenecek. Belge ücretleri, Bakanlıkça belirlenecek. Belge düzenlendikten sonra belgenin bir örneği Bakanlığa ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatını düzenleyen yetkili idareye gönderilecek. Belgede değişiklik yapılması veya belgenin iptali durumunda da aynı süreç işletilecektir.
Belgeli tesislerin belgelerinin yeniden düzenlenmesi veya iptali durumunda eski/iptal edilen belge il müdürlüğünce teslim alınacaktır.
 
Plaj işletmelerinin asgari nitelikleri
Yönetmelikte plaj işletmelerinin asgari niteliklerine ilişkin de düzenleme yapıldı.
Buna göre, plaj işletmelerinde "idari ünite (açık olarak düzenlenebilir), müşteriler için soyunma kabinleri ve duşlar ile kadın ve erkek müşteriler için ayrı tuvaletler, basit yeme-içme hizmetinin verildiği alan veya büfe hizmeti, personelde işlerine ve görevlerine uygun kıyafet, gümüş sertifikaya sahip en az iki cankurtaran, cankurtaran gözetleme kulesi, müşteri kullanımına sunulan, bakımları düzenli yapılan temiz gölgelik, minder, şezlong gibi malzemeler, güvenli yüzme alanının sınırlarının şamandıralarla belirlenmesi, ilkyardım malzemeleri, plaj alanında yeterli sayıda çöp kutuları ve plaj alanının temizliğinin ve bakımının sürekli olarak yapılması" nitelikleri aranacaktır.
 
Yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamayacaktır.
 
Tesis tanıtımında tüketici hakları açısından doğru bilgilere yer verilerek, yanıltıcı olabilecek veya ülke turizmini zedeleyecek tanıtımlarda bulunulamayacak ve konaklama tesislerinin tanıtımında, yıldız simgesi veya bu simgeyi çağrıştıracak semboller kullanılamayacaktır.
 
Tesislerin uygulayacağı fiyat tarifeleri ise il müdürlüğünce onaylanacaktır.
 
Plaj işletmelerinin belgelendirilmesine esas olan niteliklerini koruması ve bu işletmeler ile basit konaklama tesislerinin temizlik ve bakımlarının sürekli olarak sağlanması, sağlık ve hijyen kurallarına uyulması zorunlu olacaktır.
Plaj işletmesi turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesi talep eden tesisler ile bu belgelere sahip olan tesislerin denetimleri, ilgili kanun uyarınca valilikçe yetkilendirilecek il müdürlüğü personeli, yeterli personel bulunmaması durumunda ise valilik tarafından görevlendirilecek diğer personel aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Plaj işletmesi turizm işletmesi belgeli tesislerde ve basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerde yapılacak denetimler sonucunda tespit edilecek idari yaptırım uygulanmasını gerektirecek hususlarla ilgili olarak valilik tarafından Kanunun ve yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanacaktır.”
denilmektedir.
 
Konuya İlişkin Resmi Gazete’ye; https://www.resmigazete.gov.tr/esk.../2021/09/20210925-2.htm linkinden ulaşabilirsiniz.
 
NOT: Sahile cephesi olan bazı üyelerimizden "Bizler Plaj İşletme Belgesi alacakmıyız" şeklinde sorular gelmektedir.
Yönetmelikte kastedilen husus ana faaliyeti Plaj İşletmesi olan tesisler içindir. Örneğin: İçmeler Kültür ve Turizm Bakanlığı Plaj işletmesi, Sedir Adası Plajı, İncekum Plajı, Ölüdeniz Kızkumu, Akyaka Çınar, Sarıgerme Sarçed Plajı, İztuzu Plajı vb. gibi işletmeler.
 
Buna göre Belediye Belgeli Tesislerin geçiş için 2022 yılı Temmuz ayına kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. /Cahit SARIBEY
TÜM TURİZM İŞLETMELERİ ARTIK BAKANLIK BELGELİ OLACAK.