Geri

MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI yayınlandı.

KARAR TARİHİ :04/11/2020
KARAR NO :2020/94
GÜNDEM : İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/11/2020 tarih ve 18089 sayılı “Koronavirüs Ek Tedbirleri” Konulu Genelgeleri Hk.
KARAR :
Koranavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Bilindiği üzere Covid­19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.
 
Bu çerçevede 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
 
1. Sağlık Bakanlığı “Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin, vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/sokak, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte her ilçenin kendine uygun şekilde planlama yaparak bahse konu olan denetimleri gerçekleştirmesine,
 
2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına;
­ Evlere paket servis ve gel­al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme­içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
­ Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,
­ Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,
- Nikah/Düğün salonları,
- Halı sahalar ve spor salonları,
- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
- Tiyatro, sinema ve konser salonları,
- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,
 
3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerine geçilmesine,
 
4.Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas etmemeleri ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerek personeli gerekse vatandaşları bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlerde bulunulmasına, Bunun için:
- Belediyeler ve kolluk kuvvetleri tarafından, kolluk araçlarınca sesli duyuru sistemleri ile salgınla mücadelede maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uyma konusunda belirli aralıklarla anonslar yapılmasına,
- Müftülüklerce konu ile ilgili günün belli aralıklarında cami anonslarının yapılmasının sağlanmasına,
- İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden konu ile ilgili paylaşımlar yapılmasına,
- Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından vatandaşlarımıza, Covid-19 salgını süresince kalabalık ortamlardan uzak durmaları başta olmak üzere yukarıda belirtilen konularla ilgili bilgilendirme kısa mesajları gönderilmesine,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele, kurum amirleri tarafından gerek kurum içinde gerekse kurum dışında toplu ortamlardan kaçınmaları, sosyal mesafe ve sosyal izolasyonu sağlamaları hususunda gerekli uyarıların yapılmasına,
 
5. Yapılan değerlendirme neticesinde ilimizdeki pozitif ve temaslı vakaların il dışı temas oranının yüksek olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilimiz yol kontrol ve arama noktalarında ve otogarlarda HES Kodu sorgulamasının yapılmasına,
 
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Oy birliği ile karar verilmiştir.
 
BAŞKAN
Orhan TAVLI
Vali
MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI yayınlandı.