Geri

KORONADAN TURİZMDEKİ KAYIP: 197 MİLYON İŞSİZ + 5.5 TRİLYON $

Konu Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yaptığı G-20 ülkeleri turizm bakanları ile kamu ve özel sektör turizm kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirildi.
 
Türkiye'den kimler katıldı?
Bakan Mehmet Ersoy'un katılmadığı toplantıya Türkiye’den; OTİ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, Rixos Otellerinin sahibi Fettah Tamince ve Akdeniz turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı katıldı.
Telekonferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda koronavirüs salgınının ençok etkilenen seyahat endüstrisinin durumu ve yeniden canlandırılması için yapılacaklar tartışıldı.
 
Toplantıdan sonra yayınlanan sonuç bildirisinde seyahat endüstrisi ile ilgili şu değerlendirmeler yer alıyor:
* Seyahat endüstrisi 2019'da dünya toplam istihdamının yüzde 10’unu oluşturan 330 milyon kişiye iş sağladı. Sektör 8.9 Trilyon Dolar ile küresel GSYİH'nın yüzde 10.3 oranında katkıda bulundu.
* Son beş yılda, dünya çapındaki bütün sektör ve endüstrilerin yarattığı yeni istihdamın dörtte birini seyahat endüstrisi sağladı.
* Seyahat endüstrisi G20 ülkelerinde 211.3 milyon iş, GSYİH'ya 6.7 Milyar Dolar katkı sağladı.
* Seyahat endüstrisi sosyo-ekonomik kalkınmayı ve iş yaratmayı teşvik eden dünyanın en büyük sektörlerinden biridir.
* Seyahat endüstrisi, yoksulluğun azaltılmasında, refahın yönlendirilmesinde, eşitsizliğin azaltılmasında, cinsiyet, eğitim, milliyet ve inançlardan bağımsız olarak fırsatlar sağlamada önemli bir rol oynuyor. Sektör işgücünün yüzde 54'ü kadındır ve yüzde 30'dan fazlası gençtir.
* Bu özellikleri ile seyahat endüstrisi büyüme ve gelişmenin lokomotifidir.
* İşte bu sektör ne yazık ki, covid-19'dan kaynaklanan, benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıyadır.
* Seyahat endüstrisinde Eylül 2020 itibariyle 121 milyondan fazla kişi işini yitirdi.
* Bu da insanların geçim kaynağını yitirmesine ve sosyal krize neden oldu.
* İlk tahminlere göre, seyahat endüstrisi 2020’de dünya çapında 197 milyondan fazla iş ve 5.5 Trilyon Dolar gelir kaybına uğrayacak. (Turizm Gazetesi)
KORONADAN TURİZMDEKİ KAYIP: 197 MİLYON İŞSİZ + 5.5 TRİLYON $