Geri

ON-LİNE SEMİNERE DAVET

Üst Birliğimiz TÜROFED ile TOBB başkanlığı işbirliğinde düzenlenen;
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlayan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kanun kapsamında kayıt olunması zorunlu olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında 15 Eylül 2020 Salı günü saat 14:00'te internet üzerinden bir bilgilendirme semineri gerçekleştirilecektir.
Seminere ilişkin duyuru metni aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
ON-LİNE SEMİNERE DAVET