Geri

2325 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Bilindiği üzere;


“Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” , 30 Mart 2020 tarih ve 31084 sayılı Resmi Gazete’de 2325 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girerek, işletmelerin vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcunun bulunmamasına ilişkin kriterlerin aranmaması koşulu, 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerliydi.

Söz konusu istisna süresinin uzatılmasına ilişkin, Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Ekli 3371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ” 6 Ocak 2021 tarih ve 31356 sayılı Resmi Gazete’de ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklikle, kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararın geçici 6. maddesinde yapılan düzenleme 1 Ocak 2021 itibaren geçerli olmak üzere, kredi garanti kurumlarınca sağlanan Hazine kefaletinden yararlanmada “Vergi Dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcunun olmaması” kriterinin aranmamasına yönelik getirilen istisnanın süresi 31 Aralık 2020 tarihinden 01 Temmuz 2021 tarihine uzatılmıştır.

2325 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.